अभावक/abhaavak

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अभावक  : वि० [सं० न० ब० कप्] १. भाव या सत्ता से रहित। २. अभाव उत्पन्न या सूचित करनेवाला। ३. दे० ‘नहिक’।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ