अमरत्व/amaratv

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अमरत्व  : पुं० [सं० अमर+त्व] १. अमर होने की अवस्था, भाव या पद अमरता। २. देवत्य।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ