अमर्त्य/amarty

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अमर्त्य  : वि० [सं० न० त०] १. न मरने वाला। अमर। २. जो मर्त्यलोक का न हो अर्थात् दिव्य या स्वर्गीय। पुं० देवता।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ