आंदोलक/aandolak

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

आंदोलक  : वि० [सं०√आन्दोल्+ण्युल्-अक] १. झूलने या झूलानेवाला। २. आंदोलन करने या हलचल मचानेवाला। पुं० झूला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ