आन्वीक्षिणी/aanveekshinee

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

आन्वीक्षिणी  : स्त्री० [सं० अन्वीक्षा+ठञ्-इक-ङीष्] १. आत्म विद्या। २. तर्कशास्त्र। न्याय।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ