आश्वत्थ/aashvatth

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

आश्वत्थ  : वि० [सं० अश्वत्थ+अण्] १. अश्वत्थ (पीपल) से संबंध रखनेवाला। २. अश्वत्थ-संबंधी। पुं० पीपल का फल।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ