उद्घाती (तिन्)/udghaatee (tin)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

उद्घाती (तिन्)  : वि० [सं० उद्√हन्+णिच्+णिनि] १. उद्घात करने वाला। २. ठोकर मारने या लगानेवाला। ३. आरंभ करनेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
उद्घाती (तिन्)  : वि० [सं० उद्√हन्+णिच्+णिनि] १. उद्घात करने वाला। २. ठोकर मारने या लगानेवाला। ३. आरंभ करनेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ