उपन्यासकार/upanyaasakaar

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

उपन्यासकार  : पुं० [सं० उपन्यास√कृ (करना)+अण्] वह साहित्यकार जो उपन्यास लिखता हो। (नावेलिस्ट)
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
उपन्यासकार  : पुं० [सं० उपन्यास√कृ (करना)+अण्] वह साहित्यकार जो उपन्यास लिखता हो। (नावेलिस्ट)
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ