उल्कापाती/ulkaapaatee

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

उल्कापाती  : वि० [हिं० उल्कापात] १. उत्पात, उपद्रव या दंगा फसाद करनेवाला। २. नटखट। शरारती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
उल्कापाती  : वि० [हिं० उल्कापात] १. उत्पात, उपद्रव या दंगा फसाद करनेवाला। २. नटखट। शरारती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ