ऐश्वर/aishvar

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

ऐश्वर  : वि० [सं० ईश्वर+अण्] १. ईश्वरीय। २. राजकीय। ३. शक्तिशाली। ४. शिव संबंधी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
ऐश्वर्यवान  : वि० [सं० ऐश्वर्य+मतुप्] [स्त्री० ऐश्वर्यवती] वैभवशाली। संपन्न।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ