क्षार-श्रेष्ठ/kshaar-shreshth

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

क्षार-श्रेष्ठ  : पुं० [स० त०] १. वज्रक्षार। खारी मिट्टी। रेह। २. मोरवा नामक वृक्ष। ३. पलाश। ढाक।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ