गोंदला/gondala

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

गोंदला  : पुं० [सं० गुद्रा] १. नागरमोथा नामक घास की एक जाति। २.गोनरा या गोनी नामक घास।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ