घटिहा/ghatiha

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

घटिहा  : वि० [हिं० घात+हा (प्रत्यय)] १. घात या धोखे-बाजी करनेवाला। २. घात पाकर अपना स्वार्थ साधनेवाला। ३. चालाक। धूर्त। ४. दुष्ट और लंपट या व्यभिचारी। ५. नीच। वाहियात।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ