चत्वर-वासिनी/chatvar-vaasinee

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

चत्वर-वासिनी  : स्त्री० [सं० चत्वर√वस् (रहना)+णिनि-ङीष्] कार्तिकेय की एक मातृका।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ