जग्य/jagy

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जग्य  : पुं०=यज्ञ।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जग्युपवीत  : पुं० [सं०√गम् (जाना)+कि, द्वित्व] वायु। हवा वि० जिसमें गति हो। गतिमान। गतिशील।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ