जल-कांक्ष/jal-kaanksh

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जल-कांक्ष  : पुं० [जल√कांक्ष् (चाहना)+अण्] हाथी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जल-कांक्षी(क्षिन्)  : पुं० [जल√कांक्ष्+णिनि] हाथी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ