दारुका/daaruka

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

दारुका  : स्त्री० [सं० दारु√कै (शब्द करना)+क+टाप्] कठपुतली।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
दारुका-वन  : पुं० [मध्य० स०] एक वन जो पवित्र तीर्थ माना गया है।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ