दीर्घ-कंद/deergh-kand

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

दीर्घ-कंद  : पुं० [ब० स०] मूली।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
दीर्घ-कंदिका  : स्त्री० [ब० स०, कप्-टाप् (इत्व)] मुसली। ताल-मूली।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ