दुर्गाष्टमी/durgaashtamee

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

दुर्गाष्टमी  : स्त्री० [दुर्गा-अष्टमी मध्य० स०] १. आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी। २. चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ