दुर्विदग्धता/durvidagdhata

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

दुर्विदग्धता  : स्त्री० [सं० दुर्विदग्ध तल—टाप्] दुर्विदग्ध होने की अवस्था या भाव। पूरी निपुणता का अभाव। अधकचरापन।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ