देव-लांगुलिका/dev-laangulika

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

देव-लांगुलिका  : स्त्री० [सं० देव=व्यथाकारक लाङ्गुलिक=शूक ब० स०, टाप्] वृश्चिकाली लता।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ