नवाभ्युत्थान/navaabhyutthaan

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

नवाभ्युत्थान  : पुं० [सं० नव-अभ्युत्थान, कर्म० स०] नया अर्थात् दोबारा होनेवाला उत्थान।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ