नासत्य/naasaty

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

नासत्य  : पुं० [सं० नअसत्य, नञ्समास, प्रकृतिवद्भाव] अश्विनीकुमार।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
नासत्या  : स्त्री० [सं० नासत्य+टाप्] अश्वनी नक्षत्र।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ