नासिक्य/naasiky

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

नासिक्य  : वि० [सं० नासिका+ण्यञ्] नासिका में उत्पन्न। पुं० १. नासिका। नाक। २. अश्विनीकुमार। ३. दक्षिण भारत का नासिक नामक तीर्थ। ४. अनुनासिक स्वर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ