निशाटन/nishaatan

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

निशाटन  : वि० [सं० निशा√अट्+ल्यु–अन] रात्रि को चलनेवाला। निशाचर। पुं० उल्लू।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ