पहनना/pahanana

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पहनना  : स० [सं० परिधान] (कपड़े, गहने आदि) शरीर पर धारण करना। परिधान करना। जैसे—कुरता या धोती पहनना; अँगूठी या हार पहनना; खड़ाऊँ, चप्पल या जूता पहनना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पहनना  : स० [सं० परिधान] (कपड़े, गहने आदि) शरीर पर धारण करना। परिधान करना। जैसे—कुरता या धोती पहनना; अँगूठी या हार पहनना; खड़ाऊँ, चप्पल या जूता पहनना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ