पेशल/peshal

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पेशल  : वि० [सं०√पिश् (अवयव बनाना)+अलच्] १. मनोमुग्धकारी। मनोहर। सुन्दर। २. कुशल। प्रवीण। ३. चालाक। धूर्त। ४. कोमल। मुलायम। पुं० विष्णु।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पेशलता  : स्त्री० [सं० पेशल+तल्+टाप्] पेशल होने की अवस्था या भाव।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ