फोतेदार/photedaar

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

फोतेदार  : पुं० [फा० फोतदार] १. कोषाध्याक्ष। खजांची। २. रोकड़िया। पोतदार।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ