मटकनि/matakani

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मटकनि  : स्त्री० [हिं० मटकना] १. मटकने की क्रिया या भाव। मटक। २. मटककर चली जानेवाली चाल। ३. गति। चाल। ४. नखरा। ५. नाच। नृत्य।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ