मनोदौर्बल्य/manodaurbaly

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मनोदौर्बल्य  : पुं० [सं० मनस्-दौर्बल्य, ष० त०] १. मन में होनेवाली किसी प्रकार की दुर्बलता (मेन्टल वीकनेस)। २. उक्त दुर्बलता का सूचक कोई कार्य।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ