मनोवैज्ञानिक/manovaigyaanik

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मनोवैज्ञानिक  : वि० [सं० मनोविज्ञान+ठक्-इक] मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाला (साइकॉलाजिकल)। पुं० वह जो मनोविज्ञान का ज्ञाता है (साइकॉलोजिस्ट)।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ