मनोहारी (रिन्)/manohaaree (rin)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मनोहारी (रिन्)  : वि० [सं० मनस्√हृ (हरण)+णिनि] [स्त्री० मनोहारिणी] मनोहर। चित्ताकर्षक। सुन्दर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ