मरिच/marich

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मरिच  : पुं० [सं०√मृ (मरण)+इच्, बा०] मिरिच।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
मरिचा  : पुं० [सं० मरिच] १. बड़ी लाल मिर्च। २. मिर्च।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ