महमहण/mahamahan

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

महमहण  : तुं० [सं० महीमथन] विष्णु। (डि०)। उदाहरण—महण मथे मूँ लीध महमथण।—प्रिथीराज।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ