महानुभाव/mahaanubhaav

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

महानुभाव  : पुं० [महत्-अनुभाव, ब० स०] [भाव० महानुभावता] १. बहुत बड़ा व्यक्ति। २. उच्च विचारवाला तथा सत्यनिष्ठ व्यक्ति।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
महानुभावता  : स्त्री० [सं० महानुभाव+तल्+टाप्] महानुभाव होने की अवस्था या भाव।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ