महायोगेश्वरी/mahaayogeshvaree

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

महायोगेश्वरी  : स्त्री० [सं० महती-योगेश्वरी, कर्म० स०] १. दुर्गा। नागदौन।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ