महावाद/mahaavaad

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

महावाद  : पुं० [सं० महत्-वाद, कर्म० स०] महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद। शास्त्रार्थ।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
महावादी (दिन्)  : वि० [सं० महावाद+इनि] महावाद-संबंधी। पुं० वह जो शास्त्रार्थ करता हो।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ