महेश्वर/maheshvar

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

महेश्वर  : पुं० [सं० महत्-ईश्वर, कर्म० स०] [स्त्री० महेस्वरी] १. ईश्वर। २. शिव। ३. सफेद महार। ४. सोना स्वर्ण।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
महेश्वरी  : स्त्री० [सं० महत्-ईश्वरी, कर्म० स०] दुर्गा।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ