रोहिणिका/rohinika

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

रोहिणिका  : वि० [सं० रोहिणी+कन्+टाप्, ह्रस्व] (स्त्री) जिसका मुँह, क्रोध, रोष के कारण लाल हो।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ