लुलन/lulan

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

लुलन  : पुं० [सं०√लुल् (विमर्दन)+ल्युट] [वि० लुलित] हिलना-डोलना। झूलना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
लुलना  : अ० [सं० लुलन] १. हिलना-डुलना। २. झूलना। ३. लहराना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ