शतावर/shataavar

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

शतावर  : पुं० [सं० शत-आ√वृ (वरण करना)+अच्, शतावरी] सफेद मूसली। सतावर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
शतावरी  : स्त्री० [सं० शत-आ√वु+अच्+ङीष्] १. शतमूली। शतावर। सफेद मूसली। २. कचूर। ३. इन्द्राणी। शची।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
शतावर्त  : पुं० [सं० ब० स०] १. विष्णु। २. शिव।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ