संजीवनी-बूटी/sanjeevanee-bootee

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

संजीवनी-बूटी  : स्त्री० [सं० संजीवनी+हिं० बूटी] १. रुदंती। रुद्रवंती। २. दे० ‘सजीवनी’।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ